Salgueiriños de Consumo

S. Coop. Galega

Unha aposta polo consumo consciente, responsable e local

Somos unha cooperativa formada por usuarias que creemos na economía colaborativa.

“Salgueiriños de Consumo, Soc. Coop. Galega”, é unha cooperativa de consumidores e usuarios constituida perante notario con data 24 de xuño de 2009 e inscrita no Libro de inscrición de sociedades cooperativas con data 10 de xullo de 2009.

Como se sinala nos seus Estatutos, a cooperativa, constituida por tempo ilimitado, ten por obxecto a procura de bens e servizos para o consumo dos seus socios e socias e dos seus familiares que con eles convivan, producindo os bens e servizos que proporciones ou adquirindoos de terceiros.

As actividades que desenvolve, dirixidas a satisfacer necesidades de consumo, abarcan dende a procura de bens e servizos didácticos, culturáis, de ocio e tempo libre, ata a de artigos de consumo, uso, vestido, mobiliario e demás elementos propios da economía doméstica nas mellores condicións de calidade, información e prezo.

Tamén conta, entre os seus obxectivos, a defensa e promoción dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, o fomento do consumo responsable e sostible e a promoción do cooperativismo e outras fórmulas de economía social.

Que vantaxes ten mercar en Salgueiriños?

Mercar en Salgueiriños é moito máis!

Salgueiriños S. Coop. Galega nace como un proxecto de dinamización do barrio xusto despois da creación da nova urbanización.
Hoxe en día é moito máis pois contamos con persoas socias en moitos puntos da cidade e mesmo de concellos veciños.

Contribúe ao aforro familiar

Eliminamos as marxes comerciais para que o prezo non se vexa incrementado.

Creamos tecido asociativo

Queremos formar parte dunha sociedade comprometia co consumo consciente e responsable.

Apoio ao Comercio Local

Sempre que é posible contamos con provedores e provedoras locais e cercanos.

Mercas produtos de calidade

Para que un produto se poña á venda na nosa web o criterio da calidade é fundamental.

Apoiamos o consumo local e consciente