Eis o calendario de apertura e peche de pedidos, así como dos días de entrega dos mesmos, correspondente ao segundo trimestre de 2022

LANZAMENTO ENTREGA
Data inicio Data peche Datas de entrega
27/03/22 05/04/22 21 e 22 de abril
25/04/22 03/05/22 19 e 20 de maio
23/05/22 31/05/22 16 e 17 de xuño