Eis o calendario de pedidos para o terceiro cuatrimestre de 2023

LANZAMENTO ENTREGA
Data inicio Data peche Data de entrega
04/09/23 12/09/23 21 de setembro
25/09/23 03/10/23 19 de outubro
23/10/23 31/10/23 16 de novembro
20/11/23 28/11/23 14 de decembro

Este calendario podería ter algún cambio non previsto, que se comunicaría tanto nesta web como por correo electrónico