Novas

CALENDARIO PEDIDOS 1º TRIMESTRE 2017

PEDIDO

INICIO

FIN

Xaneiro 2017

1 xaneiro ás 23h (domingo)

6 xaneiro ás 20h (venres) 

Febreiro 2017

26 xaneiro ás 16.30h

(xoves)

30 xaneiro ás 16.30h (luns)

Marzo 2017

23 febreiro ás 16.30h (xoves)

27 febreiro ás 16.30h (luns)

NOVO AVISO - RECOLLIDA PEDIDO NOVEMBRO (1)

Novo aviso para todas as persoas socias que realizaron o pedido do mes de NOVEMBRO 2016:

Recibidos os produtos pendentes do pedido de novembro:

 • Conservas  La Pureza

 

Datas de recollida: venres 09-12-2016,  mércores 14-12-2016, venres 16-12-2016,  luns 19-12-2016 e mércores 21-12-2016 no horario de apertura que está publicado nesta páxina web.

A partir do mes de setembro comunicamos os avisos para a recollida de produtos soamente a través desta páxina web pois xa non se enviarán correos electrónicos.

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 01-12-2016

O Consello Reitor, conforme ós artigos 19 e 20 dos Estatutos Sociais, acordou por unanimidade, en sesión celebrada o 25 de outubro de 2016, convocar ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará o 01 de decembro de 2016 , xoves, ás 20.00h en primeira convocatoria e ás 20:30 h en segunda convocatoria, no domicilio social sito na Rúa Xosé Chao Rego no 6-Baixo, en Santiago de Compostela, para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1. Elección de tres persoas socias para a sinatura da acta da Asemblea Xeral.

2. lnforme sobre o cobro da cota anual obrigatoria dos anos 2013, 2014 e 2015 ás persoas morosas.

3. Monitorio cota anual obrigatoria do ano 2016 ás persoas morosas

4. Orzamento, cota anual obrigatoria do ano 2017 e perspectiva económica da cooperativa

6. Informe do plan de traballo para o ano 2017

7. Rogos e preguntas.

Nota: De acordo coa Lei de Cooperativas de Galicia e os Estatutos sociais, atópanse a disposición das persoas socias no Domicilio Social da Cooperativa a documentación da Asemblea. En todo caso, as persoas socias que teñan indicado correo electrónico, recibirán a mesma por esa vía.

As persoas socias que non poidan asistir, poderán ser representados para esta Asemblea nos termos establecidos nos artigos 36.8 da Lei de Cooperativas de Galicia e do 22.3 dos Estatutos Sociais, é dicir, mediante poder notarial ou mediante escrito autógrafo (feito de puño e letra) outorgando representación e adxuntando fotocopia lexible do D.N.l. da persoa representada.

NOVO AVISO - RECOLLIDA PEDIDO NOVEMBRO 2016

Novo aviso para todas as persoas socias que realizaron o pedido do mes de NOVEMBRO 2016:

Produtos que están no local social da cooperativa preparados para a súa recollida:

 • VENRES 11-11-2016:
  • Produtos frescos panadería
  • Os demáis produtos do pedido agás  Arqueixal, embutidos Atilano, conservas La Rosaleira e La Pureza
 • MÉRCORES 16-11-2016:
  • Arqueixal e embutidos Atilano
 • VENRES 18-11-2016:
  • Conservas La Rosaleira

Produtos que estamos a espera de recibir:

 • SEN DATA CONFIRMADA:
  • Conservas  La Pureza

A partir do mes de setembro comunicamos os avisos para a recollida de produtos soamente a través desta páxina web pois xa non se enviarán correos electrónicos.

Datas de recollida: venres 11-11-2016,  mércores 16-11-2016, venres 18-11-2016 e mércores 30-11-2016 no horario de apertura.

Información adicional