Sen categoria

CALENDARIO APERTURA LOCAL SOCIAL XANEIRO 2016

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

11

APERTURA

15-16.30

12

13

APERTURA

18-20

14

15

APERTURA

15-16.30

18

APERTURA

15-16.30

19

20

APERTURA

18-20

21

22

APERTURA

15-16.30

25

APERTURA

15-16.30

26

27

APERTURA

18-20

28

29

APERTURA

15-16.30

NOVO SERVIZO: ENTREGA PEDIDOS A DOMICILIO

Ofertamos un novo servizo: entrega a domicilio dos pedidos outubro 2015

No caso de estar interesado deberás notificalo no mail da cooperativa. Previamente concertado día e hora recibirás o pedido e terás que aportar unha colaboración económica de 3 euros se o domicilio é no barrio e de 6 euros se vives nos arredores de Santiago á persoa que che leve a merca. Revisaremos a experiencia antes de darlle continuidade ou non no seguinte pedido.

A Cooperativa

“Salgueiriños de Consumo, Soc. Coop. Galega”, é unha cooperativa de consumidores e usuarios constituida perante notario con data 24 de xuño de 2009 e inscrita no Libro de inscrición de sociedades cooperativas con data 10 de xullo de 2009.Como se sinala nos seus Estatutos, a cooperativa, constituida por tempo ilimitado,  ten por obxecto a procura de bens e servizos para o consumo dos seus socios e socias e dos seus familiares que con eles convivan, producindo os bens e servizos que proporciones ou adquirindoos de terceiros.

As actividades que desenvolve, dirixidas a satisfacer necesidades de consumo,  abarcan dende a procura de bens e servizos  didácticos, culturáis, de ocio e tempo libre, ata a de artigos de consumo, uso, vestido,  mobiliario e demás elementos propios da economía doméstica nas mellores condicións de calidade, información e prezo.

Tamén conta, entre os seus obxectivos, a defensa e promoción dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, o fomento do consumo responsable e sostible e a promoción do cooperativismo e outras fórmulas de economía social.

pdfCoñece os nosos estatutos

 

Información adicional