Sen categoria

Asemblea Xeral Ordinaria

O Consello Reitor, conforme ós artigos 19 e 20 dos Estatutos Sociais, acordou por unanimidade, en sesión celebrada o 23 de maio de 2019, convocar ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que se celebrará o 25 de xuño martes, ás 20:00h en primeira convocatoria e ás 20:30 h en segunda convocatoria, no domicilio local sito na Rúa Xosé Chao Rego nº 6-Baixo, en Santiago de Compostela, para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Elección de tres persoas socias para a sinatura da acta da Asemblea Xeral.

2.- Presentación e aprobación, se procede, das contas anuais e do lnforme de Xestión correspondentes ó exercicio 2018.

3.- Cese parcial do Consello Reitor actual (*1)

4.- Elección parcial do novo Consello Reitor. (*2)

5.- Rogos e preguntas.

 

Nota: De acordo coa Lei de Cooperativas de Galicia e os Estatutos sociais, atópase a disposición das persoas socias no Domicilio Social da Cooperativa a documentación da Asemblea.

As persoas socias que non poidan asistir, poderán ser representados para esta Asemblea nos termos establecidos nos artigos 36.8 da Lei de Cooperativas de Galicia e do 22.3 dos Estatutos Sociais, é dicir, mediante poder notarial ou mediante escrito autógrafo (feito de puño e letra) outorgando representación e achegando fotocopia lexible do D.N.I. da persoa representada.

(*1). Cesan nos seus cargos o Presidente, Vicepresendente, Secretario e unha vogal.

(*2). Elíxense 4 persoas para o Consello Reitor e os cargos de Presidente e Vicepresidente directamente na Asemblea de entre as sete persoas membro do Consello Reitor que haberá logo de elixir as 4 anteriores.

 

 

Recollida pedido mes de XUÑO

Recollida do pedido os días hoxe mércores 19 (de 18 a 21h) e venres 21 (de 16 a 17h) de xuño

Lembrarvos tamén que temos en estocaxe algunhas das referencias

Se podedes, pasade nos días e horas indicadas (canto antes mellor) para ir librando espazo no propio local e recollendo o produto de neveira e fresco

Neste momento temos xa no local as seguintes referencias:

Difersa (viños)

Clesa

La Pureza

Bama

Francisco Otero (embutidos)

Feiraco

Mondariz

Moure (viños)

CasLeiras (Queixo San Simón da Costa)

Arqueixal

Panadería San Francisco de Noia

Estrella Galicia

Actualizaremos nesta páxina web segundo vaian chegando

 

Tede conta de que temos tamñen estocaxe de pasta, café, arroces e legumes. Quen precise eses produtos, pode compralos directamente no momento de recoller o seu pedido.

 


Coma sempre, Campo Capela chega venres.

E Lino (horta) e Casa Grande de Xanceda, chegará á tarde

 

Recollida pedido mes de MAIO

Recollida do pedido os días mércores 22 (de 18 a 21h) e venres 24 (de 16 a 17h) de marzo

Lembrarvos tamén que temos en estocaxe algunhas das referencias

Se podedes, pasade nos días e horas indicadas (canto antes mellor) para ir librando espazo no propio local e recollendo o produto de neveira e fresco

Neste momento temos xa no local as seguintes referencias:

Difersa (viños)

Clesa (actualizado a 22 de maio, ás 9:54 h)

Mondariz (actualizado a 22 de maio, ás 11:00 h)

Bama (actualizado a 22 de maio, ás 11:15 h)

Estrella Galicia (actualizado a 22 de maio, ás 12:00 h)

Pasta (actualizado a 22 de maio, ás 12:25 h)

Panadería Noia (actualizado a 22 de maio, ás 12:25 h)

Bebidas Moure (viños)(actualizado a 22 de maio, ás 12:25 h)

Cas Leiras (actualizado a 22 de maio, ás 13:39 h)

Embutidos Francisco Otero (actualizado a 22 de maio, ás 14:00h)

Casa Grande de Xanceda

Horta Lino

 

NOTA: Feiraco, os arroces,legumes e fariñas (La Salmantina) e Arqueixal chegan o venres, hoxe por diversas cuestións non foron servidas(como estaba previsto)

Coma sempre, Campo Capela chega venres.

 

 

Información adicional