2012. Ano internacional das Cooperativas

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamou o 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas e resaltou a contribución das cooperativas ao desenvolvemento económico e social, especialmente o seu impacto na redución da pobreza, a creación de empregos e a integración social.


Baixo o tema «As empresas cooperativas axudan a construír un mundo mellor», o Ano Internacional das Cooperativas ten tres obxectivos principais:

  • Crear maior conciencia: Crear maior conciencia do público sobre a contribución das cooperativas ao desenvolvemento económico e social, e ao logro dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio.
  • Promover o crecemento: Fomentar a constitución e o crecemento de cooperativas, compostas de persoas e institucións, para abordar as súas necesidades económicas mutuas ademais de lograr unha plena participación económica e social.
  • Establecer políticas adecuadas: Alentar aos gobernos e organismos reguladores a implementar políticas, leis e normativas que propicien a constitución e o crecemento das cooperativas.

Ao crear conciencia sobre as cooperativas, o Ano contribuirá a fomentar o apoio e desenvolvemento de empresas cooperativas compostas de persoas e as súas comunidades.

Información adicional