A Cooperativa

“Salgueiriños de Consumo, Soc. Coop. Galega”, é unha cooperativa de consumidores e usuarios constituida perante notario con data 24 de xuño de 2009 e inscrita no Libro de inscrición de sociedades cooperativas con data 10 de xullo de 2009.Como se sinala nos seus Estatutos, a cooperativa, constituida por tempo ilimitado,  ten por obxecto a procura de bens e servizos para o consumo dos seus socios e socias e dos seus familiares que con eles convivan, producindo os bens e servizos que proporciones ou adquirindoos de terceiros.

As actividades que desenvolve, dirixidas a satisfacer necesidades de consumo,  abarcan dende a procura de bens e servizos  didácticos, culturáis, de ocio e tempo libre, ata a de artigos de consumo, uso, vestido,  mobiliario e demás elementos propios da economía doméstica nas mellores condicións de calidade, información e prezo.

Tamén conta, entre os seus obxectivos, a defensa e promoción dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, o fomento do consumo responsable e sostible e a promoción do cooperativismo e outras fórmulas de economía social.

pdfCoñece os nosos estatutos

 

Información adicional