AVISO: SUPRÍMESE O SERVIZO DE PEDIDOS A DOMICILIO

Comunicamos a todas as persoas socias que se suprime o servizo de entrega de pedidos a domicilio e que polo tanto a partir do próximo pedido (xuño 2017) xa non  poderán solicitar este servizo.

Información adicional