CALENDARIO PEDIDOS 2º TRIMESTRE 2017

PEDIDO

INICIO

FIN

Abril 2017

22 de marzo ás 09:00h (mércores)

26 de marzo ás 21:00h (domingo) 

Maio 2017

24 de abril ás 09:00h

(luns)

28 de abril ás 21:00h(venres)

Xuño 2017

25 de maio ás 09:00h(xoves)

29 de maio ás 21:00h(luns)

Información adicional