PRAZOS PARA FACER OS PEDIDOS

Recordamos a todas as persoas socias que deben realizar o seu pedido a partir da data e hora de apertura e ata a data e hora de peche que se indican nos anuncios publicados nesta páxina web.

Os produtos que incorporen ao seu pedido antes da data e hora de apertura do pedido non son capturados polo sistema informático da Tenda WEB para o pedido global da Cooperativa que se xenera para envíar aos proveedores.

Información adicional