COTA ANUAL OBRIGATORIA 2017

O xoves 01/12/2016 celebramos unha Asamblea Xeral Extraordinaria na que se acordou que a COTA ANUAL para o ano 2017 será de 60 euros a pagar antes do 30 de marzo de 2017.

Información adicional