CALENDARIO PEDIDOS 1º TRIMESTRE 2017

PEDIDO

INICIO

FIN

Xaneiro 2017

1 xaneiro ás 23h (domingo)

6 xaneiro ás 20h (venres) 

Febreiro 2017

26 xaneiro ás 16:30h

(xoves)

30 xaneiro ás 16:30h (luns)

Marzo 2017

23 febreiro ás 16:30h (xoves)

27 febreiro ás 16:30h (luns)

Recordamos a todas as persoas socias que deben realizar o seu pedido a partir da data e hora de apertura e ata a data e hora de peche que se indican nos anuncios publicados nesta páxina web.

Os produtos que incorporen ao seu pedido antes da data e hora de apertura do pedido non son capturados polo sistema informático da Tenda WEB para o pedido global da Cooperativa que se xenera para envíar aos proveedores.

Información adicional