CALENDARIO PEDIDOS 1º TRIMESTRE 2017

PEDIDO

INICIO

FIN

Xaneiro 2017

1 xaneiro ás 23h (domingo)

6 xaneiro ás 20h (venres) 

Febreiro 2017

26 xaneiro ás 16.30h

(xoves)

30 xaneiro ás 16.30h (luns)

Marzo 2017

23 febreiro ás 16.30h (xoves)

27 febreiro ás 16.30h (luns)

Información adicional